Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:18
-00:39:04
+00:33:57
6015 1718
K30 : 830
297 / 368
-00:28:51
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii