Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:41:47
+00:31:14
5388 1383
K30 : 677
234 / 346
-00:30:19
+00:30:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii