Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:46
-00:35:36
+00:37:25
6679 4592
M30 : 1967
283 / 333
-00:28:16
+00:32:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii