Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:00
-00:40:22
+00:32:39
5720 1547
K20 : 407
53 / 68
-00:25:28
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii