Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:15
-00:39:07
+00:33:54
6002 1710
K30 : 824
270 / 360
-00:27:15
+00:33:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii