Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:24
-00:41:58
+00:31:03
5356 1366
K30 : 667
1
233 / 346
-00:30:30
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii