Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:42
-00:42:20
+00:37:00
6423 2074
K40 : 475
251 / 289
-00:38:55
+00:37:00
01:09:33
-00:34:49
+00:38:12
6820 2163
K30 : 1024
291 / 332
-00:30:15
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii