Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:43:28
+00:35:52
6238 1959
K20 : 523
198 / 227
-00:21:44
+00:34:50
01:18:57
-00:25:25
+00:47:36
7827 2810
K20 : 755
228 / 233
-00:07:28
+00:46:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii