Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:17
-00:39:05
+00:33:56
6009 1715
K30 : 828
263 / 346
-00:27:37
+00:33:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii