Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:16
-00:34:06
+00:38:55
6946 4705
M30 : 2006
319 / 360
-00:18:31
+00:37:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii