Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:20
-00:39:42
+00:39:38
6765 2308
K30 : 1056
289 / 324
-00:20:53
+00:33:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii