Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:44
-00:41:38
+00:31:23
5425 1400
K40 : 273
82 / 128
-00:34:14
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii