Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:34
-00:32:48
+00:40:13
7138 2350
K20 : 627
213 / 236
-00:11:37
+00:32:19
00:29:40
-00:19:04
+00:13:13
682 682
28 / 84
-00:17:31
+00:07:35
00:32:51
-00:27:26
+00:16:14
1138 1138
32 / 53
-00:08:41
+00:13:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii