Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:37:34
+00:35:27
6337 1899
K40 : 375
83 / 101
-00:22:37
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii