Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:05
-00:24:17
+00:48:44
7876 2844
K20 : 766
233 / 236
-00:03:06
+00:40:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii