Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:44
-00:39:38
+00:33:23
5864 1627
K20 : 430
75 / 110
-00:18:57
+00:31:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii