Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:15
-00:40:24
+00:31:03
3015 714
K45 : 100
108 / 156
-00:24:43
+00:22:52
00:50:17
-00:53:02
+00:20:36
1530 193
K40 : 43
75 / 252
-00:38:36
+00:11:48
01:20:00
-00:24:22
+00:48:39
7873 2841
K30 : 1309
336 / 340
-00:08:11
+00:43:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii