Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:36
-00:41:46
+00:31:15
5392 1384
K40 : 271
204 / 310
-00:22:08
+00:25:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii