Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:56
-00:40:26
+00:32:35
5710 1542
K20 : 406
52 / 68
-00:25:32
+00:26:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii