Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:35
-00:38:47
+00:34:14
6088 1756
K40 : 342
173 / 227
-00:18:22
+00:27:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii