Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:40
-00:40:42
+00:32:19
5635 1504
K40 : 293
211 / 310
-00:21:04
+00:26:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii