Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:58
-00:43:24
+00:29:37
4927 1152
K30 : 569
204 / 332
-00:38:50
+00:23:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii