Piotr Pytelewski

Warszawskie Wodociągi / Warszawskie Wodociągi
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:46:07
-01:03:55
+00:15:25
805 753
M30 : 331
1 1
30 / 327
-00:56:32
+00:11:52
00:47:54
-00:56:28
+00:16:33
928 868
M30 : 386
4 3
54 / 350
-00:46:39
+00:10:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii