Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:20
-00:42:02
+00:30:59
5329 1353
K30 : 659
264 / 368
-00:31:49
+00:23:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii