Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:15
-00:35:07
+00:37:54
6763 4631
M20 : 901
62 / 68
-00:20:13
+00:31:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii