Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:42:00
+00:31:01
5336 1356
K30 : 661
227 / 332
-00:37:26
+00:25:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii