Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:22
-00:40:00
+00:33:01
5776 1574
K20 : 415
174 / 236
-00:18:49
+00:25:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii