Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:56
-00:30:26
+00:42:35
7434 2544
K30 : 1185
343 / 360
-00:14:51
+00:41:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii