Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:46
-00:39:36
+00:33:25
5881 1637
K30 : 794
254 / 346
-00:28:08
+00:32:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii