Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:37
-00:43:45
+00:29:16
4822 1102
K30 : 543
213 / 346
-00:32:17
+00:28:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii