Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:48
-00:28:34
+00:44:27
7622 2671
K40 : 531
298 / 310
-00:08:56
+00:38:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii