Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:42
-00:40:40
+00:32:21
5646 1509
K20 : 394
84 / 128
-00:18:04
+00:29:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii