Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:51
-00:34:31
+00:38:30
6879 2198
K40 : 442
195 / 227
-00:14:06
+00:31:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii