Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:11
-00:38:11
+00:34:50
6202 1818
K20 : 483
97 / 128
-00:15:35
+00:31:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii