Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:09
-00:32:13
+00:40:48
7224 2408
K20 : 644
98 / 110
-00:11:32
+00:39:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii