Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:58
-00:38:24
+00:34:37
6159 1793
K30 : 862
290 / 360
-00:22:49
+00:33:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii