Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:14
-00:39:01
+00:39:21
5526 1051
217 / 256
-00:39:01
+00:31:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii