Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:13
-00:42:09
+00:30:52
5286 1333
K30 : 648
234 / 333
-00:34:49
+00:25:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii