Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:52
-00:39:30
+00:33:31
5898 1648
K30 : 801
256 / 346
-00:28:02
+00:33:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii