Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:25
-00:38:57
+00:34:04
6041 1730
K30 : 835
268 / 355
-00:21:07
+00:31:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii