Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:20
-00:58:42
+00:20:38
2123 250
K30 : 118
81 / 298
-00:33:26
+00:14:03
00:57:57
-00:46:25
+00:26:36
3928 725
K30 : 360
176 / 360
-00:34:33
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii