Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:09
-00:37:13
+00:35:48
6412 1935
K30 : 924
278 / 346
-00:25:45
+00:35:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii