Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:47
-00:41:35
+00:31:26
5437 1404
K30 : 685
236 / 346
-00:30:07
+00:30:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii