Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:09
-00:35:13
+00:37:48
6744 2121
K30 : 1008
286 / 332
-00:30:39
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii