Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:52
-00:38:30
+00:34:31
6134 4352
M20 : 857
95 / 128
-00:15:54
+00:31:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii