Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:32
-00:42:50
+00:30:11
5074 1220
K30 : 600
224 / 333
-00:35:30
+00:24:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii