Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:27
-00:30:55
+00:42:06
7384 2508
K40 : 506
211 / 227
-00:10:30
+00:35:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii