Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:44
-00:37:38
+00:35:23
6314 1885
K20 : 501
251 246
132 / 176
-00:15:09
+00:28:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii