Anna Pilarz

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:42
-00:36:40
+00:36:21
6497 1979
K30 : 952
264 259
284 / 341
-00:19:39
+00:32:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii