Paulina Gajos

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:18
-00:50:04
+00:22:57
2719 353
K20 : 103
87 85
74 / 233
-00:32:07
+00:21:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii